Tuesday, 6 March 2012

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Tahun 1 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

Tarikh/ Hari:   22.3.2012 /Khamis                                                                                          Masa  :  3.30  hingga  4.30 petang                                                                                             Kelas :  1 Mawar                                                                                                                            Bil. Pelajar : 34 orang                                                                                                                  M/ Pel     :  Bahasa Malaysia  
Tema       :       Kebersihan                                                 
Tajuk      :       Rumah saya bersih    
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
i.                   Membaca perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan  sebutan yang betul.
ii.               Membaca dan memberi  erti perkataan dengan betul dan tepat.
iii.             Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan betul dan tulisan yang kemas.

Pengetahuan Sedia Ada :
Murid-murid telah tahu mengeja perkataan yang mempunyai dua atau tiga suku kata dengan betul dan tahu tentang menjaga kebersihan rumah.
Konsep : penggabungjalinan, bacaan intensif
Bahan :   Petikan dalam bentuk ICT, buku teks, lembaran kerja
Nilai :       rajin, bekerjasama, tolong menolong
Kemahiran :
Fokus Utama:
Standard kandungan: 2.2             : membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
                                                          daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
Standard pembelajaran: 2.2.1     :membaca dan memahami perkataan yang mengandungi
                                                         dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
                                                         dan konsonan bergabung dengan sebutan yang  betul.
Fokus sampingan:
Standard kandungan: 3.2           : menulis secara makanis berdasarkan bahan yang diberi
                                                        dengan betul dan kemas.
Standard pembelajaran: 3.2.4   : menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
                                                        kata, diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan
                                                        bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.


Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(5 minit)
Berbual dan menjawab soalan berkaitan dengan gambar tunggal yang dipamerkan
Guru menunjukkan sekeping gambar tunggal tentang kebersihan
Murid menjawab soalan yang di utarakan.
Lampiran 1 Gambar tunggal
Perkembangan
Langkah 1
(10 minit)
Suku kata terbuka dan tertutup.
Belajar cara membaca,
 -bacaan luncuran
-bacaan intensif
Guru membimbing murid membaca petikan dan bersoala jawab mengenainya.
Membaca petikan tentang menjaga kebersihan rumah. Secara kelas dan individu
-membaca suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam petikan.
Tajuk: rumah Mira bersih
Langkah 2
(15 minit)
Cara-cara menolong ibu bapa dirumah
Bersoal jawab tentang isi petikan
Membaca petikan secara individu dan menyatakan cara-cara membantu ibu bapa di rumah
Lampiran  2 petikan
Langkah 3
(15 minit)
Sinonim
Suaikan maksud
Guru mengedarkan lampiran tentang sinonim
Membaca dan menyesuaikan maksud perkataan yang diberikan
Lembaran kerja 1
Langkah 4
(10minit)
Pentaksiran


Pemulihan
Mengedarkan lembaran kerja


Mengedarkan lembaran kerja.
Membaca kata kerja sebagai pilihan jawapan dan menggariskan kata kerja yang paling tepat bagi ayat yang diberi.
 
Melengkapkan  permainan bahasa ”bunga kata.”
Lembaran kerja 2


Lembaran kerja
3
Penutup
(5 minit)
Rumusan
Menyenaraikan langkah-langkah menjaga kebersihan di rumah.
Menjawab rumusan; rumah kotor, semut, lipas, tikus, lalat akan bermaharajalela dan mengakibatkan berbagai penyakit.


Refleksi : Murid-murid yang lemah terpaksa dibimbing untuk membaca petikan dengan betul. Murid-murid terpaksa diberikan masa untuk menjawab seoalan.

glitter-graphics.com

No comments: